“Bangsamoro”

09 Oct 2012

Meron nang kasunduan ang pamahalaan at isa sa mga patuloy na lumalabang grupong Muslim sa Mindanao. Bilang kapalit sa pagbaba ng armas at pagsuko sa hangaring isang malayong estadong Muslim sa Mindanao, papalitan ang ARMM ng isang mas malawak na rehiyon na tatawaging “Bangsamoro”, may sariling awtonomiya at interes sa mga gawaing panloob nito.

Isa ba itong magandang hakbang? Magagawa ba nitong wakasan ang matagal nang kaguluhan sa katimugan? Sinabi ng pamahalaan na pauna pa lang ito, na kailangang pang ituloy ang gawain tungo sa tiyak na kapayapaan. Ang masasabi ko lang – kung ito’y tutungo sa pambansang pagkakaisa at mapayapang pagpapaunlad ng kapakanan ng mga mamamayan ng Mindanao, bakit hindi?